Skip to content

Sayyidul Istighfar Dan Maksudnya. Save PDF Ini Untuk Amalan Kita.

Sayyidul-Istighfar-Dan-Maksudnya

Sayyidul Istighfar Dan Maksudnya. Save PDF Ini Untuk Amalan Kita. |

 

Pronounciation:

Ashhadu an la ilaha illa Allah, wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna Muhammadan ‘abduhu wa rasuluhu.

Allahumma anta Rabbi, la ilaha illa anta, khalaqtani wa ana ‘abduka, wa ana ‘ala ‘ahdika wa wa’dika mastata’tu,

a’udhu bika min sharri ma sana’tu, abu’u laka bini’matika ‘alayya, wa abu’u bidhanbi faghfir li, fa innahu la yaghfiru adhdhunuba illa anta.

Translation:

“I bear witness that there is no god but Allah, alone without partner, and I bear witness that Muhammad is His servant and messenger.

O Allah, You are my Lord, there is no god but You.

You created me and I am Your servant, and I am faithful to my covenant and my promise as much as I can.

I seek refuge in You from the evil of what I have done.

I acknowledge Your blessings upon me, and I confess my sins.

So forgive me, for no one forgives sins except You.”

Terjemahan:

“Saya bersaksi bahawa tiada Tuhan melainkan Allah, yang tiada sekutu bagi-Nya, dan saya bersaksi bahawa Muhammad adalah hamba dan pesuruh-Nya.

Ya Allah, Engkau adalah Tuhan saya, tiada Tuhan melainkan Engkau.

Engkau menciptakan saya dan saya adalah hamba-Mu, dan saya setia kepada perjanjian dan janji saya sebanyak yang saya mampu.

Saya berlindung kepada-Mu dari kejahatan apa yang telah saya lakukan.

Saya mengakui nikmat-Mu atas saya, dan saya mengaku dosa-dosa saya.

Oleh itu, ampunilah saya, kerana tiada yang dapat mengampuni dosa melainkan Engkau.”
_________________________________
D0WNLOAD FILE PDF Sayyidul Istighfar Disini
_________________________________

Sayyidul Istighfar adalah doa yang sangat penting dalam agama Islam.

Doa ini sering diamalkan oleh umat Islam di seluruh dunia sebagai cara untuk memohon ampun dan memohon perlindungan dari Allah SWT.

Maksud Sayyidul Istighfar adalah “doa pengampunan terbaik”.

Doa ini mengandungi kata-kata yang sangat bermakna dan memohon ampun dari Allah SWT.

Doa ini juga mengandungi pengakuan dosa dan kesalahan yang telah dilakukan oleh seseorang.

Doa Sayyidul Istighfar juga mengandungi pengakuan kekuasaan Allah SWT dan kebesaran-Nya.

Dalam doa ini, kita memohon kepada Allah SWT untuk memberikan kita kekuatan dan keberanian untuk menghindari dosa dan kesalahan di masa depan.

Doa Sayyidul Istighfar juga mengandungi permohonan untuk diberikan hidayah dan petunjuk oleh Allah SWT.

Dalam doa ini, kita memohon kepada Allah SWT untuk memberikan kita kekuatan untuk memperbaiki diri dan menjadi lebih baik sebagai hamba-Nya.

BACA JUGA Jadikan 18 Amalan Kebaikan Ini Untuk Saham Dunia Akhirat Kita

Dalam Islam, penting untuk selalu memohon ampun dari Allah SWT dan mengakui kesalahan kita.

Doa Sayyidul Istighfar adalah salah satu cara untuk melakukannya.

Dengan mengamalkan doa ini, kita dapat memperbaiki diri dan menjadi lebih baik sebagai hamba Allah SWT.

Oleh itu sebagai umat Islam, kita harus selalu mengamalkan doa Sayyidul Istighfar dan memohon ampun dari Allah SWT.

Kita juga harus berusaha untuk menghindari dosa dan kesalahan di masa depan dan selalu berusaha untuk menjadi lebih baik sebagai hamba Allah SWT.

Semoga kita semua dapat menjadi hamba yang taat dan selalu mendapat rahmat dan keberkatan dari Allah SWT.

Amin.

.

Sumber IRSYAD AL-HADITH SIRI KE-168: PENGHULU SEGALA ISTIGHFAR

.
.
Prof Madya Dr. Hasnan Kasan atau lebih dikenali sebagai Ustaz Hasnan, adalah merupakan seorang Pensyarah Kanan di Universiti Kebangsaan Malaysia dan merupakan lulusan Universiti Al-Azhar. Beliau telah membuat kajian yang mendalam tentang solat selama beberapa tahun dan telah menulis sebuah buku yang bertajuk “Mari Memahami & Menghayati Bacaan Solat”.

 

Klik gambar dibawah untuk mendapatkan eBook & rakaman video bengkel pemantapan solat ini!